Paribu Güvenilir mi?

düşüt: Enflasyona sebebiyet veren etkilerden biri bile tedavüldeki reel para arzlarındaki artımtır. Tedavüldeki para genişlikının artması yakın orantılı olarak enflasyonu…