Official

“Official” kelimesi İngilizce asıllı bir lafız olup, kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır. “Officium” kelimesi “işlev” yahut “iş” demeına gelir. Kelimenin kökeni Roma İmparatorluğu’na denli uzanır ve “officium” terimi, Roma İmparatorluğu’nda idare ve hükümet teamüllerinde kullanılırdı.

Midi Çağ boyunca, “official” kelimesi, hükümet yahut kilise tarafından atanmış bir görevliyi tanımlamak muhtevain kullanılmaya esaslandı. Bu görevliler, örneğin devlet daireleri yahut kiliselerde çeşitli teamüllerle mesuliyetli olan kişilerdi.

Giderek, “official” kelimesi daha geniş anlamlar kazandı ve resmi yahut mezun bir konumda bulunan herhangi bir kişhayır tanımlamak muhtevain kullanılmaya esaslandı. Günümüzde, “official” kelimesi alelumum hükümet, spor yahut iş dünyası üzere resmi bir konumda bulunan kişsonra yahut kurumları tanımlamak muhtevain kullanılır.

Özetle, “official” kelimesinin kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır ve Roma İmparatorluğu’nda kullanılan bir terimdir. Giderek, lafız resmi yahut mezun bir konumda bulunan herhangi bir kişhayır tanımlamak muhtevain kullanılmaya esaslamıştır.